செக்ஸ் மருத்துவம்

சிறப்பான உடல் உறவு என்பது என்ன?இயற்க்கை கர்ப்பம் பெற இது எப்படி உதவும்? Partial penetration of penis

சிறப்பான உடல் உறவு என்பது என்ன?இயற்க்கை கர்ப்பம் பெற இது எப்படி உதவும்? Partial penetration of penis

செக்ஸ் மருத்துவம்

Prone முறை சுய இன்பம் ?குப்புற படுத்து செய்யும் இந்த முறை என்ன பாதிப்பு கொண்டு வரும்? Masturbation

Prone முறை சுய இன்பம் ?குப்புற படுத்து செய்யும் இந்த முறை என்ன பாதிப்பு கொண்டு வரும்? Masturbation

செக்ஸ் மருத்துவம்

விந்து பகலில் லீக் ஆகுதா? தூக்கத்தில் இன்ப கனவால் வெளியேறுகிறதா? Men’s Semen leakage, wet dreams

விந்து பகலில் லீக் ஆகுதா? தூக்கத்தில் இன்ப கனவால் வெளியேறுகிறதா? Men’s Semen leakage, wet dreams

செக்ஸ் மருத்துவம்

ஆண் வயதுக்கு வந்த நேரம், உறுப்பை கையில் பிடித்திருக்கும் பிள்ளை, Masturbation, once in how many days?

ஆண் வயதுக்கு வந்த நேரம், உறுப்பை கையில் பிடித்திருக்கும் பிள்ளை, Masturbation, once in how many days?