செக்ஸ் மருத்துவம் · English sexologist Coimbatore

Erectile dysfunction

 Erectile dysfunction is the inability to maintain erection of the penis throughout the sexual act.

 The different types of erectile dysfunction are:

 1. Difficulty in initiating the erection
2. Difficulty in maintaining the erection
3. Soft and flaccid penis which makes it difficult to penetrate inside the vagina
4. Partial penetration of the penis
5. Difficulty in giving strokes
6. The penis becomes smaller inside the vagina making it loose for bothe male and female.
7. Sex is not pleasurable
8. Inability to ejaculate
9. Ejaculatory pleasure is reduced
10. Delayed ejaculation but reduced pleasure
11. Reduction in the size of the penis with erection.

Nervous system in sexual performance.When a man is stimulated sexually the arousal feeling stimulate the brain,endocrine glands,corpora tissue ,testicular glands  and the Corpora spongiosa and corpora cavernosa which get engorged with blood to produce the strong erection of penis .
Best ,famous Sexology center in Coimbatore Tamil Nadu to cure men’s penis erection weakness,semen count improvement ,small size improvement and premature ejaculation,male sex doctor,Infertility help,loose vagina,soft penis,small penis,poor erection .

Penis erection grading for good sex life and pregnancy

செக்ஸ் மருத்துவம் · English sexologist Coimbatore · penis erection

Treatment details of sexologist

1) Topical medicine to be applied on the glans to improve the blood supply of the penis-5-10 drops twice a day and kept for 3 hours and then washed off. This will improve the blood flow to the corpora tissues in 6 months. There by erection quality and organ size starts improving in 3-6 months.

2) The corpora tissues are rejuvenated by oral herbal supplements.

3) Pranic Healing crystals are programmed and given to the candidate so as to enhance the healing mechanism. This makes the treatment complete and wholesome by making the life energy system healthy.

4) The candidate is given a basic knowledge of his sexuality, penis anatomy, functioning, physiology and masturbation facts and myths .This makes one’s life informed and he becomes knowledgeable so his future is not for anxiety in sexual field.

5) Step by step instruction given and easy to follow exercises and workouts to make you a healthy and handsome male.

Your friends will find that you are changing for better life and health in 30 -50 days time. It’s your personality development miracle.

6) Do you know that fast ejaculation is not easily curable?

But in our clinic we give you easy and fast results by improving the sexual time.
 

7)poor semen count and poor motility?

8)Hypnotherapy to help mind health and faster recovery.

Don’t worry.

Sexologist சின்னசாமி அவர்களை சந்தியுங்கள்.

S.K.Chinnaswamy.M.Sc.,
Dip in Acupuncture.,

Sexologist

0900 3456 829

 

செக்ஸ் மருத்துவம் · English sexologist Coimbatore · penis erection · Youtube of Coimbatore sexologist

Tests done for men’s sexual weakness

Tests done for sexual dysfunction

1)Doppler test to find out the blood flow to the penis in a resting stage-non erect . இந்த டெஸ்ட் பற்றி விளக்கம் -விடியோ பார்க்கவும்.
Doppler test 2)vacuum test to find out the expansion quality of the penis in resting stage. 

Vacuum test


Vacuum device to test the corpora expansion

3)Semen analysis-to know the sperm quality-motility and quality of sperms.

 


Semen seen under microscope-sperms.
4)Counseling to find out the reason for the sexual problem.

5)Analysis of the nervous weakness if any. sex problems.

செக்ஸ் மருத்துவம் · English sexologist Coimbatore · penis erection

Penis erection

 

During sexual arousal men get the erection which reaches to different heights in relation to the abdomen.

We use this grading from  0 % to 90 % to help men to assess them self for understanding and get counseling from sexologists like us.

90% erection. The erect penis touches the lower abdomen.

This is common in the age group of 15 to 20 years In individuals having different grade of erectile dysfunction the penis rises partially and does not become hard and is unfit for sexual act.
One can grade their stage of erection quality by assessing with the above standard.

Newly married men face lot of problems during sex. Their erection during masturbation might have been 70 % but he finds that he is unable to penetrate ,not able to enter the vagina during intercourse.

They run to different doctors who are not in a position to research this condition .This happens because of the reduction in blood flow to the corpora the erection producing tissues. This has to be improved with proper treatment.

We in Coimbatore sexology center has researched on thousands of men with the problem and have fool proof method for the treatment of the men.

Come to  have a test even before marriage and be fit for a happy married life.

 

Men’s erection ,sexual fitness quality,hard erection,no erection of penis,strong penis,grade your penis erection,penis erection quality,no erection,30 % erection,50 % erection,70 % erection,90 % erection,partial erection,

செக்ஸ் மருத்துவம் · English sexologist Coimbatore · Youtube of Coimbatore sexologist

Penis erection grading for good sex life and pregnancy

 

Penis erection grading for good sex life and pregnancy.
Men’s erection ,sexual fitness quality,

hard erection,no erection of penis,

strong penis,grade your penis erection,

penis erection quality,no erection,டாக்டர் கோமதி சின்னசாமி –
உங்கள் பிரச்னையை ஆராய்ந்து பார்க்க, கேள்விகளுக்கு பதில் பெற மருத்துவரை நேரில் சந்திக்கவும்.

எளிய, ஆரோக்கியம் தரும் வாழ்கை முறைகளை தெரிந்து கொள்ள SUBSCRIBE செய்யுங்கள்.
பொறுப்பு துறப்பு –
இந்த சேனல் ல் வரும் கருத்துகள் யாவும் மக்களுக்கு பொதுவான விபரம் தரும் நோக்கத்துடன் பகிரப் படுகிறது.குறிப்பிட்ட நோயின் தன்மை, பாதிப்பு எவ்வளவு? ,ஒருவர் இந்த நோயால் பாதிக்கப் பட்டுள்ளாரா போன்ற தனிப்பட்ட கேள்விகளுக்கு பதில் தருவது இயலாத ஒன்று.
எந்த ஒரு உபாதைக்கும் உங்கள் அருகில் உள்ள மருத்துவரை ஆலோசித்தே முடிவு எடுக்க வேண்டும்.

http://coimbatoresexologist.com/
Men’s sexologist -S.K.Chinnaswamy -9003456829

Address
https://goo.gl/maps/n7zMbcNEFLE2
Coimbatore SEXOLOGY CENTER,
22, Alagesan Road,
Near Suzuki show room-Maverck Gym(Mettupalayam road),
Saibaba Mission Post,
Coimbatore – 641 011.
Tamil Nadu – India
Since 1996