செக்ஸ் மருத்துவம்

உங்கள் மனைவிக்கு செக்ஸ் இன்பம்- முழுமையாக ஆண் உறுப்பு பெண் உறுப்பில் செய்யும் அசைவு மூலம் மட்டுமே தந்தது உண்டா?

https://www.youtube.com/user/TamilMedicalTips

உங்கள் மனைவிக்கு செக்ஸ் இன்பம்- முழுமையாக ஆண் உறுப்பு பெண் உறுப்பில் செய்யும் அசைவு மூலம் மட்டுமே தந்தது உண்டா?

Poll resultsThis poll has received 81 votes

இல்லை – வாய் புணர்ச்சி, விரல் இன்பம்தான் எங்கள் பழக்கம்6%

ஆம் . நன்றாகவே செய்வோம் ! பல வித position பயன் படுத்துவோம்12%

முன் விளையாட்டில் இன்பம் தந்து பின்தான் உறுப்பு செக்ஸ்31%

பெயருக்கு மட்டுமே செக்ஸ். இன்பம் இல்லை17%

எனக்கு இன்னும் கல்யாணமே ஆகலப்பா33%

https://www.youtube.com/post/UgxnjRTM1wvjhWA9_cx4AaABCQ

https://www.youtube.com/post/UgxnjRTM1wvjhWA9_cx4AaABCQ

One thought on “உங்கள் மனைவிக்கு செக்ஸ் இன்பம்- முழுமையாக ஆண் உறுப்பு பெண் உறுப்பில் செய்யும் அசைவு மூலம் மட்டுமே தந்தது உண்டா?

 1. Male age 65 diabetes since 13 years under strict controle good physique thyroidactomy in 1993 due papillary ca. No BP or other ailments.
  Walking, exercise constant.
  I was normal until last year but sudden fall in errection is surprising me. What will be the cause? Size is good no libido. No extra affairs. Seven qnty good thick but pre mature ejaculation before insertions.
  My wife aged 56.
  Is it age matters? Pl advise .
  At this age meeting consultants is awkward.
  Pl help.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s