செக்ஸ் மருத்துவம்

எல்லா செக்ஸ் பிரச்சனைக்கும் ஒரு மருந்து இல்லையா? ,செக்ஸ் இளமை திருப்ப யார் உதவுவார்கள்?

4 thoughts on “எல்லா செக்ஸ் பிரச்சனைக்கும் ஒரு மருந்து இல்லையா? ,செக்ஸ் இளமை திருப்ப யார் உதவுவார்கள்?

 1. என்னுடைய ஆணுறுப்பு 11.5cm உள்ளது. வலது புறமாக வளைந்து உள்ளது விறைப்பு எற்ப்பட்ட உடனே சுருங்கி விடுகிறது. வயது 23

  Like

  1. For phone consultation for one person, for one consultation, Pay Rs 500/- in google pay or phone pay- WhatsApp reports and doubts to mobile number-7708485038.

   My account no-OD Hdfc Account Holder: GOMATTHI K R
   Account Number: 50200042355466
   IFSC: HDFC0004186
   Branch: THADAGAM ROAD SOMAYAMPALAYAM BRANCH

   Like

  1. For phone consultation for one person, for one consultation, Pay Rs 500/- in google pay or phone pay- WhatsApp reports and doubts to mobile number-7708485038.

   My account no-OD Hdfc Account Holder: GOMATTHI K R
   Account Number: 50200042355466
   IFSC: HDFC0004186
   Branch: THADAGAM ROAD SOMAYAMPALAYAM BRANCH

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s