செக்ஸ் தகுதி டெஸ்ட் · செக்ஸ் மருத்துவம் · Youtube of Coimbatore sexologist

ஆண் செக்ஸ் குறைபாடு -என்ன டெஸ்ட் செய்ய வேண்டும் ?

  • செக்ஸ் டாகடர் infertilty மலட்டுத்தன்மை,best sex doctor,famous sex doctor,andrologist,sex fitness,men’s erection,small penis,poor sex,Sexologist in Coimbatore,செக்ஸ் குறை,டெஸ்ட் செக்ஸ்,கோவை தமிழ் செக்ஸ்,செக்ஸ் டெஸ்ட் தமிழ்,உடல் உறவு டாக்டர்

One thought on “ஆண் செக்ஸ் குறைபாடு -என்ன டெஸ்ட் செய்ய வேண்டும் ?

  1. சிறுநீருடன் விந்து வருகிறது. விந்து வந்த பிறகு விதைப்பை வலிக்கிறது…
    என்ன செய்ய வேண்டும்….?
    3 மாதமாக வலி இருக்கிறது

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s