செக்ஸ் மருத்துவம்

உங்கள் மனைவிக்கு செக்ஸ் இன்பம்- முழுமையாக ஆண் உறுப்பு பெண் உறுப்பில் செய்யும் அசைவு மூலம் மட்டுமே தந்தது உண்டா?

https://www.youtube.com/user/TamilMedicalTips

உங்கள் மனைவிக்கு செக்ஸ் இன்பம்- முழுமையாக ஆண் உறுப்பு பெண் உறுப்பில் செய்யும் அசைவு மூலம் மட்டுமே தந்தது உண்டா?

Poll resultsThis poll has received 81 votes

இல்லை – வாய் புணர்ச்சி, விரல் இன்பம்தான் எங்கள் பழக்கம்6%

ஆம் . நன்றாகவே செய்வோம் ! பல வித position பயன் படுத்துவோம்12%

முன் விளையாட்டில் இன்பம் தந்து பின்தான் உறுப்பு செக்ஸ்31%

பெயருக்கு மட்டுமே செக்ஸ். இன்பம் இல்லை17%

எனக்கு இன்னும் கல்யாணமே ஆகலப்பா33%

https://www.youtube.com/post/UgxnjRTM1wvjhWA9_cx4AaABCQ

https://www.youtube.com/post/UgxnjRTM1wvjhWA9_cx4AaABCQ

செக்ஸ் மருத்துவம்

துவழை பொடி- கழுத்து கருப்பு நீக்க நல்லது , திருமணத்துக்கு முன் உடலை அழகுபடுத்த, multani mitti, ubtan

துவழை பொடி- கழுத்து கருப்பு நீக்க நல்லது , திருமணத்துக்கு முன் உடலை அழகுபடுத்த, multani mitti, ubtan

செக்ஸ் மருத்துவம்

நான் யார்? இந்த உடல், மனம், சக்தி, உணர்வு,தெய்வீகம்- Life coach, Aura lab, hypnotherapy.

இந்த உடல் ,
மனம் ,
சக்தி ,
உணர்வு,
தெய்வீகம் ,
ஆரோக்கியம்,
உணவு,
உடை,
இன்பம்,
தூக்கம் ,
அன்புக்கு- அருகில் மனிதம் ,
Mind,
இருக்கும் நிலை?
இயங்கும் நிலை?,
உணர்வு நிலை?,
கட்டுப் படு ,
கட்டுப் படுத்து ,
அமைதி கொள் ,
தெரிந்து கொள் ,
ஆளுமை ,
விட்டுக் கொடு,
நீ யார் ,
இந்த உலகம்,
இந்த வீடு ,
இந்த வேலை, தொழில் ,
இந்த உடை ,
வாஹணம்,
நினைவுகள்,
பொறுப்பு ,
நான் யார் ,
கடவுள் எங்கே?,
ஏன் கடவுள்?,
நான் கடவுள்,
எல்லாம் அவன் செயல்,
ஏற்றுக் கொள் ,
விட்டுக் கொடு,
நன்றே செய் ,
 
 
செக்ஸ் மருத்துவம்

ஆண், பெண் செக்ஸ் நேரத்தில் பயன் படுத்தக் கூடிய இந்த கிரீம்-amazon.in- KY jelly

ஆண், பெண் செக்ஸ் நேரத்தில் பயன் படுத்தக் கூடிய இந்த கிரீம்-amazon.in- KY jelly.

https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js

https://amzn.to/3pkZvAD